تخت سه شکن برقی و مکانیکی

تخت های بیمارستانی از نظر سیستم کارکرد به دو دسته برقی و مکانیکی
و از نظر تعداد شکن به سه دسته یک شکن، دو شکن و تخت سه شکن تقسیم میشوند.

شما عزیزان برای مشاوره و خرید میتوانید با فروشگاه مهران مدیک در تماس باشید.