فروش ست جراحی

ست جراحی آن دسته از وسایل و لوازم فلزی است که در اتاق عمل مورد
استفاده قرار میگیرند و این ست ها با توجه به نوع جراحی متفاوت هستند.
برای تهیه انواع ست های جراحی میتوانید با فروشگاه مهران مدیک تماس بگیرید.