هتلینگ و تجهیزات بیمارستانی

شرکت مهران مدیک تولید کننده و تامین کننده کلیه لوازم مصرفی و تجهیزات بیمارستانی
است که با سالها تجربه در این زمینه، بهترین تجهیزات را در اختیار عموم مردم و جامعه
پزشکی قرار داده است.