انواع تخت بستری در فروشگاه مهران مدیک

تخت بستری برای استفاده در مراکز درمانی مانند بیمارستان ها و درمانگاه
در انواع مکانیکی و برقی توسط تجهیزات پزشکی مهران مدیک تولید
و عرضه میگردد.

در صورت نیاز میتوانید با راههای ارتباطی موجود در سایت مهران مدیک تماس بگیرید
و سفارشات خود را ثبت نمایید.